Groen dorps en Dorps groen

wonen in de luwte in Gorredijk

De locatie

Voormalige timmerfabriek De Vries Kozijnen in Gorredijk

Ingeklemd tussen de Nije Wei, de Jodocus Heeringastraat en de Brouwerswal, tegen het centrumgebied van Gorredijk ligt circa 6,5ha bedrijfsgrond waarop voorheen de Timmer en Trappenfabriek van De Vries kozijnen gevestigd was.


Dit icoon is in de crisis helaas failliet gegaan waarna in 2015 de fabrieksopstallen en verhardingen zijn gesloopt. Alleen het kantoorgebouw is blijven staan.

Kenmerken
Het plangebied spreidt zich uit over drie percelen, te weten

  • Gorredijk_C_4972 - groot 3.606m2
  • Gorredijk_C_4992 - groot 56.602m2
  • Gorredijk_C_4993 - groot 4.424m2
  • Totaal 64.632m2

Bestemming
De huidige bestemmingskenmerken:

  • Bestemd voor bedrijf
  • Maximum bebouwingspercentage 80%
  • Maximum bouwhoogte 16m1
  • Bouwvlak is het gehele bouwvlak.

Aan de vaart (Turfroute)

In het centrum

Veel groen

De ontwikkelingen

Voormalige timmerfabriek De Vries Kozijnen in Gorredijk

1e informatie avond omwonenden

Circa 65 omwonenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van projectontwikkelaar ErfGoed om mee te denken over de bestemming van locatie De Vries Kozijnen. Op woensdag 25 april 2018 kwamen de omwonenden bij elkaar in een klaslokaal van de oude basisschool om in gesprek te gaan met elkaar en met de projectontwikkelaar. Annabel Thomas van Space and Matter leidde de avond.

2e informatie avond omwonenden

Woensdag 10 oktober 2018 heeft ErfGoed samen met Bauke Tuinstra van TWA Architecten de omwonenden uitgenodigd voor de presentatie van de eerste conceptplannen. Bauke Tuinstra gaf uitleg wat ‘typisch’ fries is en welke structuur juist op deze locatie zou passen. Ook qua Architectuur is er een doorkijk gegeven ter inspiratie. Moderne invullingen van Oude plaggenhutten, schuurwoningen maar ook meer stedelijke woningen.

Naast veel groen en water voorziet de ambitie ook in het realiseren van een energieneutrale wijk, waar mogelijk circulair en is er een focus op zorg, eenpersoonshuishoudens, (unieke) locatie eigen invullingen zoals wonen aan doorvaarbaar water.

Plan gepresenteerd op 2e informatie avond

door TWA Architecten

Stedenbouwkundige onderbouwing

Gorredijk is als kruispunt ontworpen en in de loop der tijd flink uitgegroeid. Zo ver dat het bijna met de buurtschappen Oosterend en Kortezwaag is vergroeid. De lokatie van De Vries heeft dat echter verhinderd, de enorme oppervlakte aan gebouwen ‘bufferde’ als het ware de verschillende dorpen en hield ze uit elkaar. Nu de meeste gebouwen er weg zijn blijft die groene buffer over als een duidelijke ruimtelijke onderbreking.

Het is goed als Gorredijk doorgroeit op haar eigen manier, langs haar eigen historische lijnen, maar het zou jammer zijn als het onderscheid tussen Gorredijk en Oostereind zou verdwijnen doordat ze naadloos in elkaar over gaan. De onderbreking moet blijven. Het plan kent daarom twee delen die goed op elkaar en de omgeving aansluiten, maar tegelijk ook eigen en herkenbaar zijn. In de westelijke helft lopen de dorpse lijnen op een natuurlijke manier door en wordt de traditie van gevarieerde dorpse linten doorgezet.

De oostelijke helft van de locatie krijgt een bijzondere invulling met een woonmilieu dat een duidelijk eigen sfeer heeft, dorps, maar ook landelijk en luw. Water en tuinen vormen de ruimtelijke dragers van een aantal erfensembles. 

Waar mensen met kleinere en grotere portemonnee, met meer en minder lentes door elkaar wonen,lang vitaal en zelfstandig.

De Gorredijkse inspiratie

Dorpse huizen en schuren van verschillend formaat in het groen en aan het water
Oude boerderij met typische kopse kant


Klein maar vrijstaand

Autovrij, voorrang aan voetganger en fietser


Vanuit de historie zijn de gebouwen van verschilende maat en aard

In Gorredijk staan een aantal bijzondere gebouwen zoals deze fraaie schuren

De Friese inspiratie

Fries huis aan het water

bijzonder hoofdgebouw, grote schuur, tuinmuur, poort en tuinen

Markant volumes bij bruggenDorpse huizen

vrijstaand in hun tuinen


Schuren en huizen pal aan het water


Oevertuintjes direct aan het water

aan de voorzijde van de huizen

Dorpse huizen van verschillend formaat 

aan een groene oever

Het ingediende plan

Principe verzoek

Op 7 januari 2019 heeft ErfGoed een principe verzoek ingediend om op de inbreidingslocatie de transformatie van 'Bedrijven' naar 'Wonen' mogelijk te maken. Er is overleg geweest met de Gemeente en voor nu is het wachten op het woonbeleid die de Gemeente opstelt. Hierin wordt meer duidelijk aan welke kaders toekomstige woningbouw moet voldoen.


Hieronder enkele ingrediënten én fragmenten van het plan. Dit plan zullen wij op een later moment presenteren.

De passantenhaven

door LA4sale

De Dorpse huizen

Groene straat met huizen langs het water.

Variatie aan een lommerrijke straat.

Groene straat met huizen langs het water.

Tuinwonen

Zorg en Wonen

Zorgwoningen

Zorgerf

Zorghof

De Voorzieningen

Passantenhaven


Bootgebouw


Horeca

Nieuwsgierig of geïnteresseerd? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het voormalig terrein van De Vries Kozijnen te Gorredijk

50%
Inschrijven nieuwsbrief Gorredijk
arrow_drop_up arrow_drop_down