Huis en Boom

een nieuw initiatief van Erfgoed

Circulair ontwikkelen

Erfgoed bouwt huizen op een landschappelijke manier, in nieuwe erven en in dorpse ensembles. In het Huis en Boom fonds worden sociale woningen uit die projecten in eigen beheer verhuurd. Opdat ook mensen met een kleine beurs op deze mooie plekken kunnen wonen. 

Daarnaast plant Erfgoed bomen, duurzaam op eigen gronden, solitair en in lanen en bosschages bij de nieuwe huizen, en in kleine nieuwe bossen. Om landschappelijke redenen, maar ook om de CO2 die vrij komt door het bouwen weer vast te leggen. 

De huizen betalen de rekening voor het planten van de bomen, de bomen betalen de ‘klimaatrekening’ van de huizen. Dit fonds brengt beide met elkaar in evenwicht.


Zo is de cirkel weer (een beetje meer) rond.

Dubbeldoel ambitie

Het eerste bomenproject werd in 2019 naast het nieuwe Knooperf in Langeveen aangeplant. Deze kwart hectare nieuw landschappelijk bos was nog puur ter compensatie.  

Inmiddels gaat de ambitie verder en is het de bedoeling om ook specifiek in bouwhout te gaan voorzien en de huizen uiteindelijk ook zoveel mogelijk in hout te bouwen. Met dit tegelijk besparen en vastleggen wordt het positief CO2 effect sterk vergroot.

De wens is tevens om de bomen en bossen ook voedsel producerend te laten zijn. Op die manier gaat er in effect zo min mogelijk productieve landbouwgrond verloren. 

Het streven is dus naar een soort ‘dubbeldoel’ bouw- en voedselbossen.

Ruimtelijk en sociaal

De opgave is om de aanplant van bomen naast financieel en milieutechnisch ook zoveel mogelijk ruimtelijk en sociaal te verbinden met de nieuw te ontwikkelen huizen.

De bossen, bosschages, lanen en solitairen moeten bijdragen aan de kwaliteit van de woonomgeving en het landschap, ook ecologisch. 

Ze moeten idealiter ook plek bieden voor nieuwe bewoners en lokale gemeenschappen om hun sociale binding te vergroten. Door ze te laten participeren in beheer en (in dit geval letterlijk) vruchtgebruik.


Als ontwikkelaar heb je uiteindelijk ook daar verantwoordelijkheid.

1 woning  =  30 vrij groeiende bomen of  660m2 bos 

Bij het rekenen aan CO2 compensatie is het in het overweldigende woud van soms ver uit elkaar liggende getallen en aannames niet makkelijk om door de bomen het bos te blijven zien.

Er lijkt echter consensus te bestaan dat een volwassen boom (40-50 jaar oud en 18 meter hoog) ongeveer 1 ton C02 vastlegt, 20-25 kg per jaar, dat in een hectare volwassen gelaagd natuurlijk bos in Europa ongeveer 600 ton C02 is vastgelegd (inclusief bodem en alle planten) en dat de milieubelasting van de bouw van een standaard huis 40-50 ton CO2 is, die je over 75 jaar moet ‘afschrijven’, ongeveer 0,6 ton/jr. 


Dit levert de vuistregel dat voor elke woning in Huis en Boom minstens 25-30 (vrij groeiende) bomen of 660 m2 natuurlijk bos wordt aangeplant.

HUIS - de huurwoningen

Linden Erven 11, 13 en 15

sociale huur, opgeleverd januari 2020

Knooperf de Veldboer 4 en 6

(deels) sociale huur, opgeleverd mei 2017

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

ErfGoed Landelijk Bouwen

Schrijft u zich dan hier in
voor de nieuwsbrief