Video Aspect Ratio: 16:9

Land van Kwadijk

Slotenland en dijkdorp

ErfGoed Landelijk Bouwen

Land van Kwadijk

Slotenland en dijkdorp

ErfGoed Landelijk Bouwen

Plangebied Land van Kwadijk

De locatie, zo logisch en voor de hand liggend.

Verkavelingsplan

Het verkavelingsplan d.d. 26 september 2023
ErfGoed Landelijk Bouwen

Beeldkwaliteitsplan

Als bijlage van het bestemmingsplan (weergave instelling op 2 pagina's)

Stand van zaken

land van kwadijk

Ontwerp bestemmingsplan Land van Kwadijk ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan voor het woningbouwplan Land van Kwadijk ligt vanaf 29 november 2023 gedurende zes weken ter inzage. Het plan omvat de bouw van 44 woningen in verschillende typen en prijsklassen op de agrarische gronden naast de basisschool en het kerkje.

Belanghebbenden kunnen het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website van ruimtelijke plannen of na het maken van een afspraak op het gemeentehuis aan de W. van der Knoopdreef 1 in Volendam.

Land van Kwadijk

Anterieure Overeenkomst voor 44 woningen getekend

Op 28 juni jl. hebben wethouder Marisa Kes van Gemeente Edam Volendam en Michiel Dekker van ErfGoed Landelijk Bouwen hun handtekeningen gezet onder de overeenkomst om 44 woningen in Kwadijk te realiseren.


Land van Kwadijk behelst de bouw van 44 koopwoningen, waaronder tien sociale woningen, 15  betaalbare eengezinswoningen, 6 halfvrijstaande- en 13 vrijstaande woningen. De toewijzing van de woningen geschiedt met voorrang aan inwoners van Kwadijk.


We werken momenteel de plannen verder uit naar een ontwerp bestemmingsplan.

ErfGoed Landelijk Bouwen
ErfGoed Landelijk Bouwen

Bestemmingsplanprocedure 

  De gemeente heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het principeverzoek van 44 woningen. Dit betekend dat wij in overleg met de gemeente het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken aan het uitwerken zijn.
  Nadat het bestemmingsplan akkoord is proberen we het ontwerpbestemmingsplan medio september 2023 ter inzage te leggen.

ErfGoed Landelijk Bouwen
ErfGoed Landelijk Bouwen

Informatieavond omwonenden

Op 12 juni 2022 hebben wij het plan van 44 woningen voorgelegd aan de direct omwonenden. Dit plan staat hieronder. 

In kleine groepjes hebben we het plan toegelicht en was er tijd om dieper op de vragen en opmerkingen in te gaan.

De reacties van de direct omwonenden op het plan zijn  verzameld en in beeld gebracht.  Hieruit is een aangepast plan gekomen.


ErfGoed Landelijk Bouwen
Land van Kwadijk

Land van Kwadijk, plan d.d. 4 juli 2022

44 gedifferentieerde en betaalbare woningen

ErfGoed Landelijk Bouwen

44 ipv 33 woningen

  In maart 2017 lag het ontwerpbestemmingsplan van Land van Kwadijk ter inzage. Het paste niet in het provinciale beleid maar dat is aangepast. Plan Land van Kwadijk is hierdoor uitvoerbaar.
  De markt en de vraag naar woningen is in de afgelopen jaren veranderd, er is behoefte aan meer betaalbare woningen. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw plan van 44 woningen bestaande uit:
   -     10 starterswoningen (ca. €260.000,- von)
  -        8 beneden/ bovenwoningen
  -        7 rijwoningen (3 senioren)
  -        8 halfvrijstaande woningen
  -      11 vrijstaande woningen

Er is een principeverzoek ingediend voor 44 woningen.

ErfGoed Landelijk Bouwen

Plantoelichting

ErfGoed Landelijk Bouwen

Het dorpshart

Het dorps hart is het meest intieme en stenige deel van het Land van Kwadijk. Dit deel is op twee manieren bereikbaar: via de nieuwe toegangsweg vanaf de dijk en te voet en per fiets vanaf de school en de kerk. De openbare ruimte van het dorps hart is autoluw en vormt een ruime verblijfsplek achter de school en de kerk. Hier kan veilig gespeeld en gekletst worden, op een bankje onder de bomen of aan het water.

Door het toepassen van kleine verhoogde stoepjes, hekwerkjes en geveltuintjes is het mogelijk de woningen een persoonlijk gezicht te geven en wat privacy. De zijtuinen worden van het pleintje en de toegangsweg afgescheiden door ligusterhagen, net als in het oude dorpsdeel.

In het dorpshart staan 10 rug aan rug, 8 beneden-boven,     7 rij- en 6 halfvrijstaande woningen.

ErfGoed Landelijk Bouwen

Het dorps erf

Het dorps erf ligt tussen het dorps hart en het achterland in.

Dit groene en ruim opgezette dorpsdeel is net als het dorps

hart vanaf de nieuwe toegangsweg per auto en vanuit het

oude dorp te voet en per fiets bereikbaar.

Brede, met knot- en treurwilgen beplante oevers kleden dit

dorpsdeel in. De grote tuinen zijn afgezet met een ligusterhaag

en in het zuiden met een landelijke gemengde haag. De aan het

water gelegen tuinen worden begrensd door een natuuroever.

De woningen van het dorps erf hebben alle een prachtig uitzicht

over de omliggende weilanden. Vanuit hier wandelt u zo het

achterland in. Parkeren kan op het eigen erf en bij sommige

woningen inpandig.

Achtergrond en historie

De kwaliteiten van Kwadijk zelf vormen het uitgangspunt

In 2005 werd door het bureau LA4sale de provinciale studie Bouwen voor Waterland afgerond. Het rapport vormt de feitelijke basis voor het voorliggende plan ‘Land van Kwadijk’. Vanaf dat moment werd het in Waterland weer mogelijk om aan dorpen zoals Kwadijk verder te bouwen. Voorwaarde die gesteld wordt is dat dit bouwen op een dorpse manier plaats vindt. Generieke woonwijken zijn in dit prachtige dorp en landschap niet op hun plek!

De achtergrond

In 2005 werd de provinciale studie Bouwen voor Waterland afgerond. De provincie legde eea vast in het ‘bufferwoningen beleid’. Vanaf dat moment werd het in Waterland weer mogelijk om aan dorpen verder te bouwen, op een dorpse manier in plaats van met generieke woonwijkpuisten.

Op basis van de uitgangspunten van de gemeenschap en de kenmerken van (dijk)dorp en landschap was een ontwerp gemaakt voor een plan dat met een echt dorpshart en een landelijk uitloopgebied zowel het dorp als haar landschap zou verrijken.

De ca. 34 woningen waren de financiële maar vooral ook ruimtelijke drager van een mini-gebiedsontwikkeling waarin de woningen vooral in de kern lagen (24 woningen lagen op 1,2 ha aan het dorp) en de grootste investering een groen-blauwe was (dik 6 ha).

Het plan ‘Land van Kwadijk’ (LvK) bestond uit een dichter dorps deel aan de kerk en de school, een landelijke overgangsdeel naar het toegankelijk gemaakte buiten- gebied plus een ‘boeren buiten’ dat daar in resideerde.

ErfGoed Landelijk Bouwen
1e verkaveling Land van KwadijkAloude alluresOnder de rook van AmsterdamDe huizen zijn dorpsHet Boerenbuiten en het aanliggende landschapHet landschap wordt verrijkt met natuuroevers en verbrede watergangen

Zomers een kanoroute, ‘s en winters een schaatsroute. Door het gebied komen een aantal simpele paden, waarover een rondje kan worden gelopen vanaf de sportvelden tot de kerk via het landelijk gebied en weer terug over de dijk. De bebouwing van dit landelijk ensemble is ingepakt in een groene rand van bomen en knotwilgen. De gebouwen staan in een cluster bijeen en vormen een kleine enclave. Er is rekening gehouden met vrij doorzicht vanuit de bestaande woningen.

Meer informatie over Land van Kwadijk?

Inschrijven nieuwsbrief

Of wilt u persoonlijk contact over dit plan? 

Belt u dan 072-5115373

50%
Inschrijven nieuwsbrief