"Een landelijke woning is bij ons geen eenzame villa in een grote tuin. Landelijk wonen is ook samen leven".

Echt buiten. In woningen die het landschap mooier maken

in plaats van lelijker!

Gelijkgestemden, mensen met dezelfde visie en instelling. Zo kun je de landschapsarchitecten van bureau la4sale, de architecten van Bureau B+O en de ontwikkelaars van Dekker Projectontwikkeling het beste omschrijven. Gezamenlijk ontwerpen en realiseren ze bijzondere landschappelijke woningbouwprojecten vanuit het credo dat maximale kwaliteit de maximale winst is. De liefde voor het landschap en de verantwoordelijkheid om er zorgvuldig en duurzaam aan verder te bouwen staat bij ErfGoed bovenaan.

De projecten zijn uitzonderlijk omdat de mensen die het project hebben bedacht en vormgegeven, het ook gezamenlijk uitvoeren.


Handelen als opdrachtgever

Pepijn Godefroy hierover: “Meestal zijn wij in ons reguliere werk slechts opdrachtnemer. Een projectontwikkelaar of gemeente vraagt ons een plan te maken. Onze visie wordt daarbij niet altijd compleet overgenomen. Keuzes voor aanpassingen of bezuinigingen komen soms niet overeen met de oorspronkelijke gedachte. En dat is jammer, omdat daarmee niet de kwaliteit wordt behaald die wij voor ogen hadden. Vanuit die achtergrond is het plan ontstaan om met ErfGoed BV als opdrachtgever te handelen. Nu is het 100% ons ding en wordt het ook gerealiseerd zoals we het bedacht hebben.”


Kwaliteit is u en onze winst

Pieter Brink vult aan: “Het start met de intentie waaraan je aan het project werkt. Wij hebben met elkaar nadrukkelijk vastgelegd dat het niet gaat om het maximaliseren van winst, maar het maximaliseren van de kwaliteit. Ook al komt de winst op nul uit, dan is dat ook prima. Als de kwaliteit maar goed is. Dat is een andere insteek dan die van een puur commerciële partij.”


Zelf je buren uitkiezen

Michiel Dekker is overtuigd van kwaliteit als pijler voor de projecten. Kwaliteit vertaalt zich niet alleen in het ontwerp van het plan, de woningen en de inrichting van de buitenruimte, maar ook in de rol van toekomstige bewoners. Zij moeten de uitstraling en indeling van hun woning grotendeels zelf kunnen bepalen en aanpassen aan individuele woonwensen. Naast dat hierdoor het woonplezier groter wordt, worden mensen betrokken bij het proces en daarmee enthousiaste ambassadeurs van het project. Men gaat op zoek naar de eigen buren.

Ons werkgebied

ErfGoed BV is een flexibel opererende projectontwikkelaar die voor eigen rekening en risico landelijke projecten realiseert. De dagelijkse leiding berust bij Michiel en Hans Dekker. We werken door heel Nederland maar zijn vooral actief in Noord Holland, Drenthe en Overijssel. We houden kantoor in Alkmaar, Meppel en Amsterdam. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak!

ErfGoed Landelijk Bouwen

Nieuwsbrief Landelijk wonen

Schrijf u rechts in voor de laatste ontwikkelingen