Een ontwikkeling Achter de Es van Enter

Achteresweg 4 Enter

Een ontwikkeling Achter de Es van Enter

‘Achter de Es' is de naam van de ontwikkeling van een intiem en kleinschalig erf gelegen achter de Es van Enter. Het betreft de herontwikkeling van de Achteresweg 4 te Enter. Hierop komt een fraai en landelijk woonerf welke past bij de locatie.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de ontwerp- omgevingsvergunning met bijbehorende stukken worden in december behandeld door de Gemeenteraad.


Het gewijzigde bestemmingsplan is op details aangepast om tegemoet te komen aan een ingediende zienswijz.


Het plan is om het agrarische varkensbedrijf te transformeren naar een fraai woonerf. Momenteel staan er veel agrarische bedrijfsgebouwen op dit erf die geen functie meer hebben. In ruil voor de sloop van alle schuren wil de huidige eigenaar van het erf hier zes nieuwe woningen bouwen. Daarnaast blijft de bestaande dienstwoning staan. De bouw van de woningen is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bouw mogelijk te maken is het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” opgesteld.


Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Achteresweg 4, Enter

Meer informatie

Nadat het ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld en ter inzage heeft gelegen zal de verkoop van de kavels en woningen opgestart worden. Uiteraard kunt u nu al aangeven of u interesse heeft en wat uw wensen en voorkeuren zijn. Daarover gaan wij graag met u in gesprek.

arrow_drop_up arrow_drop_down