Een ontwikkeling Achter de Es van Enter

Achteresweg 4 Enter

Een ontwikkeling Achter de Es van Enter

‘Achter de Es' is de naam van de ontwikkeling van een intiem en kleinschalig erf gelegen achter de Es van Enter. Het betreft de herontwikkeling van de Achteresweg 4 te Enter. Hierop komt een fraai en landelijk woonerf welke past bij de locatie.

Stand van zaken

Het plan is om het agrarische varkensbedrijf te transformeren naar een fraai woonerf. Momenteel staan er veel agrarische bedrijfsgebouwen op dit erf die geen functie meer hebben. In ruil voor de sloop van alle schuren wil de huidige eigenaar van het erf hier zes nieuwe woningen bouwen. Daarnaast blijft de bestaande dienstwoning staan. De bouw van de woningen is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bouw mogelijk te maken is het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” opgesteld. Deze is inmiddels onherroepelijk.

Bouwbedrijf Homan neemt de realisatie van het plan voor zijn rekening, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Homan