Team ErfGoed: gelijkgestemde mensen met dezelfde visie en instelling


ErfGoed opereert landelijk in een kwaliteitsverbond met landschapsarchitecten en architecten. 

Samen hebben wij de overtuiging dat bouwen in het landschap niet bij voorbaat een vermindering van het landschap betekend. Integendeel: het kan zelfs een nieuwe ruimtelijke kwaliteit toevoegen. Dat kan door vanuit een breder perspectief te denken, rekening te houden met de sfeer, identiteit en cultuurhistorie van het gebied.

ErfGoed Landelijk Bouwen

ing. Hans Dekker

Ontwikkelaar Civiel & Bouw
Achtergrond:

• HTS Alkmaar

• Bouwkunde 1974Michiel Dekker MBA

Ontwikkelaar grond en opstal
Achtergrond:

• TSM Business School (MBA)

• Bedrijfskunde, 2008

• Bedrijfswetenschappen, 2010

Liefde voor landelijk bouwen

ErfGoed is opgericht door Michiel Dekker in 2011. Vrij kort na de opstart én verwerving van meerdere posities is Hans Dekker - vader van - ErfGoed komen versterken. Onlangs is het team versterkt met Randy Dijkstra, die de liefde voor het ontwikkelen deelt. Samen met B+O en LA4Sale verwerven, ontwikkelen/ ontwerpen we fraaie landelijke woonerven.

LA4Sale Landschapsarchitecten

Marieke Timmermans

Landschapsarchitect BNT BNSP
Achtergrond:

• Academie van Bouwkunst Amsterdam

• Landschapsarchitectuur

(summa cum laude) 1994

Pepijn Godefroy

Landschapsarchitect BNT

Achtergrond:

• Universiteit Wageningen

• Landschapsarchitectuur (cum Laude) 1998


Als landschapsarchitecten hebben we een zekere afstand tot architectuur

Daardoor kunnen we ons juist heel goed onbevooroordeeld richten op de rol die architectuur in de context van de structuur moet spelen. Supervisie en vormcoördinatie maakt daarom een belangrijk deel uit van ons werk. Ons succes ligt vaak in het doorbreken van de standaard, in onconventionele oplossingen en het afwijken van gebaande paden. 

 B+O Architectuur en Stedenbouw

Pieter Brink

Architect
Achtergrond:

• Academie van Bouwkunst te Groningen

• Architectuur (cum Laude) 1990

Arnoud Olie

Architect en Algemeen directeur B+O Architectuur en Stedenbouw

Achtergrond:

• Academie van Bouwkunst te Groningen

• Architectuur 1999 

B+O geeft liefde en passie in ruil voor schoonheid en herinneringen.

Door met liefde en passie te werken en te creëren, laten we schoonheid en herinneringen achter voor volgende generaties.

Onze missie willen we bereiken door grenzen op te zoeken en altijd te gaan voor het ultieme. Hierbij blijven we dicht bij onszelf en laten we ons niet verleiden door verwachtingen van de buitenwereld. Dit houdt in dat we nooit iets zullen maken wat geen respect heeft voor de omgeving waarin het wordt geplaatst. Met eerbied voor het verleden en met oog op de toekomst maken we duurzame ontwerpen die de tand des tijds zullen doorstaan.

Heeft u vragen? Bel ons gewoon!