Video Aspect Ratio: 16:9

 

 

Groen Zuid Heiloo

Het ruimst opgezet en het meeste groen!

In Ontwikkeling


Stand van zaken

Het bestemmingsplan 'Zandzoom 2019' is in september 2021 door de raad van state vernietigt. Op dit moment voeren de gemeente, betrokken ontwikkelaars en belanghebbenden overleg om tot een nieuw bestemmingsplan en exploitatieplan te komen. De gemeente is voornemens om het nieuwe ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage te leggen zodat het bestemmingsplan in 2024 kan worden vastgesteld.

Naar verwachting zal de Stichting Heilloze Weg weer beroep aantekenen, dat duurt ook circa 1 jaar.  Start bouw zal hierdoor vanaf eind 2025 mogelijk kunnen zijn.


GROENZUIDHEILOO

De ontwikkeling van Groenzuidheiloo is opgestart. We zijn begonnen om het verkavelingsplan op maat uit te werken zodat de wegen, ontsluiting, het openbaar groen en de woningen exact zijn ingetekend en passen.

Ook wordt er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bepaald de toetsingscriteria voor de ontwerpen van de woningen. Na goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan worden de ontwerpen uitgewerkt.

Stappen

Ontwerp bestemmingsplan eind 2023 ter inzage

Vastgesteld bestemmingsplan verwacht 2024

Onherroepelijk bestemmingsplan verwacht medio 2025

Start verkoop 2025

Start bouw medio 2025


Zandzoom Heiloo, een ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt
in het Binnenduinse landschap van Heiloo

Het gebied Zandzoom in Heiloo wordt een nieuw landschappelijk (woon)gebied waar de komende jaren een groot aantal woningen gebouwd worden. In de periode 2020-2025 worden hier ruim 1000 woningen gerealiseerd. De woningen worden gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en landelijke- en beeldbepalende aanwezige elementen. 


Het plangebied Zandzoom is hiervoor opgedeeld in een vijftal kamers en elke kamer wordt aan de zogenaamde 'Tafel' vertegenwoordigd door één van de eigenaren. Vervolgens is de Tafel uitgedaagd om met plannen te komen. Deze plannen moeten worden gedragen door de eigenaren binnen de kamer. De door de gemeente vastgestelde Kadernota en het hierop volgende Ruimtelijk Kwaliteitskader geeft de kaders aan voor de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen. 


In Zandzoom zijn er vier deelgebieden (vijf kamers) te weten; Centrum (west en oost), Oostflank, West- flank en Zuid. De vier deelgebieden kennen specifieke ‘korrels’ als ontwikkelingsvormen, die elk vanuit de landschappelijke ondergrond een eigen logica voor toepassing kennen, namelijk het erf, de buurt, de villa en het  buurtschap/ de buitenplaats.

Plangebied Zandzoom 2019

Ingeklemd tussen de Vennewatersweg en de Nieuwelaan

Deelgebieden en Kamers

Onderin oranje gearceerd kamer Zuid, gelegen achter 'Kwartje Koffie'

De specifieke ‘korrels’ als ontwikkelingsvormen van Kamer Zuid

Het erf, de buurt, villa en buurtschap en/ of buitenplaats.Zandzoom, Kamer Zuid, locatie GroenZuidHeiloo/ HBM

  Plangebied is lichtgroen omlijnt

GroenZuidHeiloo

165 gedifferentieerde nieuwe woningen

GroenZuidHeiloo is het zuidelijke kamer van de Zandzoom en moet de groen buffer tussen Heiloo en  Limmen vormen. Deze overgang wordt gecreëerd door een zeer open én groene ruimte te maken. Dat komt onder andere door uiting in het relatief lage aantal woningen per ha (hectare). Dat is hier minder 14 woningen per hectare terwijl het gemiddelde in de Zandzoom ruim 18 woningen p/ha of hoger is.


In GroenZuidHeiloo komen 165 nieuwe woningen waarvan 20 sociale woningen, 20 middeldure woningen, 78 duurdere woningen en 44 grotere vrijstaande woningen.

GROENZUIDHEILOO

Wonen in het meest ruim opgezette woonerf van zandzoom

GroenZuidHeiloo HBM LA4sale Zandzoom Kamer Zuid

Bedankt voor de Bloemen!

165 gedifferentieerde woningen

"Bedankt voor de Bloemen!"

GroenZuidHeiloo ligt ingeklemd tussen de Nieuwelaan, de Hoogeweg, de Kapellaan en de Kennemerstraatweg. Op dit moment is hierop Holland Blumen Markt (HBM) gevestigd. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is zal HBM verplaatsen en komt de locatie gefaseerd vrij voor woningbouw.


De ligging van de locatie HBM is bijzonder gunstig en misschien wel het mooiste van de hele Zandzoom. Als u het woonerf uitkomt rijdt u zo de (toekomstige) afrit naar de A9 op, de supermarkt (Deen) kunt u lopend bereiken (ca. 500meter) en u bevindt zich heerlijk in de luwte en in een uitzonderlijk mooie groene omgeving.

 

Op de gronden van GroenZuidHeiloo, circa 12hectare  groot, komen 165 woningen bestaande uit:

                                     - 20 goedkope woningen

                                     - 20 middeldure woningen

                                     - 80 duurdere woningen (tot 650m2 perceeloppervlakte)                                     - 45 topwoningen (meer dan 650m2 perceeloppervlakte)


Heel Zandzoom wordt in fases op de markt gebracht zo ook GroenZuidHeiloo. We beginnen aan de Nieuwelaan met bouwen en eindigen bij de Kapellaan. 

Woningdifferentiatie

20

Sociale

woningen

      12 koopappartementen 

       8 huurwoningen

20

Middeldure

woningen

 

  12 tussenwoningen 

   4 hoekwoningen

   4 halfvrijstaande woningen

81

Dure

woningen

 

 

        6 seniorenwoningen

        8 appartementen

ca. 50 halfvrijstaande

ca. 31 vrijstaande woningen


 

44

Top

villa's

 

 44 vrijstaande woningen met percelen tot 1.100m2

Het plangebied gezien vanaf de Nieuwelaan

 

LA4sale HBM Zandzoom Kamer Zuid

Verkavelingsplan

  

De differentiatie

  

Schrijf u in voor GroenZuidHeiloo

en blijf op de hoogte van het project!
Blijf op de hoogte van GroenZuidHeiloo
50%
Schrijf in

Wonen in Heiloo

Wonen in Heiloo is wonen in het GROEN in een rustig gezellig dorp, een prettige ontspannen leefomgeving voor jong en oud.

Heiloo staat op de 14e plaats van de beste gemeenten in Nederland. Getoetst op: onderwijs/kinderopvang/winkels/zorg/vrijetijdsvoorzieningen en sport en cultuur.

Heiloo is omgeven door park/bos/duin/strand/zee en behoort tot de 50 groenste gemeenten.

Heiloo heeft uitstekende bus en trein verbindingen. In de nabije toekomst komt er een directe afslag van de A 9 naar Heiloo, en zijn Amsterdam en Schiphol in 30 minuten bereikbaar.

De witte kerk naast winkelcentrum 't Loo

Landgoed Nijenburg in het Heilooer bos

De Schaapskooi bergen a/zee

Onze Lieve Vrouwe ter Nood

Basisschool met vele activiteiten

Landgoed Willibrordus

De duinen

Wapen van Heiloo

De beste ijswinkel van Nederland

Over Holland Blumen Markt


HBM staat voor de naam Holland Blumen Markt. Deze onderneming heeft de bollen gronden verworven van Bloembollenkweker Jan Seignette zo’n 30 jaar geleden aan de Kennemerstraatweg. Daarnaast heeft HBM aan de Hoogeweg ook zo’n 30 jaar terug een tuincentrum overgenomen van Hans van der Park. Het tuincentrum is later gebruikt voor de veredelingsactiviteiten van HBM.

HBM heeft de gronden gebruikt voor de veredeling en teelt van tulpen, hyacinten, alliums en amaryllissen en is wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven in de veredeling, teelt en export van deze gewassen.

In 2002 zijn alle gronden van HBM in Heiloo, zo’n 12 ha, aangewezen voor woningbouw. Pas in 2020 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad die helaas op 1 september 2020 is vernietigd waardoor er voorlopig nog niet gebouwd mag gaan worden.


HBM stopt op deze locatie met haar bedrijfsactiviteiten, zij hebben naar een nieuwe bedrijf gekocht nabij de Rinnegommerlaan tussen Heiloo en Egmond aan de Hoef in.

Koninklijk bezoek (het dopen van een nieuwe bloembol)

Een selectie van bloembollen

Het kantoor van HBM aan de Kennemerstraatweg