Video Aspect Ratio: 16:9

Land van Kwadijk

Een slotenland en dijkdorp

Land van Kwadijk

Een slotenland en dijkdorp

Bouwen op een dorpse manier

In ontwikkeling

‘Land van Kwadijk' is de naam van de ontwikkeling van een intiem en kleinschalig Dorpshart, direct achter de kerk en school. Ondanks de eigentijdse detaillering van de nieuwe woningen sluit het naadloos op de bestaande dorpse bebouwing aan.

In het hart van Kwadijk

Tegen de kerk en basisschool is een inham van circa 20.000m2. Omringd door enerzijds de lintbebouwing, kerk en basisschool en anderzijds het weiland en het Kwadijkervlot liggen de gronden van Land van Kwadijk.

Ruimte voor 33 woningen

Op deze fraai gelegen gronden is het logisch bouwen. LA4sale heeft hierop een fraai plan ontworpen die op dit moment in procedure is. Er kunnen maximaal 33 gedifferentieerde woningen gerealiseerd worden.

De stand van zaken

De kwaliteiten van Kwadijk zelf vormen het uitgangspunt

In 2005 werd door LA4SALE de provinciale studie Bouwen voor Waterland afgerond, de feitelijke basis voor het voorliggende plan ‘Land van Kwadijk’. Vanaf dat moment werd het in Waterland weer mogelijk om aan dorpen zoals Kwadijk verder te bouwen. Voorwaarde is dat dit bouwen op een dorpse manier plaats vindt. Generieke woonwijken zijn in dit prachtige dorp en landschap niet op hun plek!Aloude alluresOnder de rook van AmsterdamDe huizen zijn dorps

Dorp met aloude allure

Het dorp krijgt vanaf de Kwadijk een verbredend pleintje langs de kerk met kleine dorpse huizen. In het zicht vanaf de dijk staat een voornaam pand, een moderne uitvoering van de oude allure van de bestaande gebouwen rondom de kerk. Dit kunnen woningen worden, maar het is ook een uitgelezen plek voor een nieuw dorpshuis. 

De huizen zijn dorps, groot en klein, duur en goedkoop door elkaar

Het straatje ligt in het verlengde van de Jan Dignumszstraat en verbindt het nieuwbouwwijkje met het dorpshart. De tuinen krijgen hagen aan de zichtzijden, net als in de rest van het oude dorpsdeel. Geparkeerd wordt er op eigen erf, achter op een omsloten hofje en incidenteel informeel op straat. Het gebied rond de kerk aan de westzijde kan in de verdere toekomst met nieuwbouw van allure op de plek van de school verder worden versterkt.Het Boerenbuiten en het aanliggende landschapHet landschap wordt verrijkt met natuuroevers en verbrede watergangen

Zomers een kanoroute, ‘s-winters een schaatsroute. Door het gebied komen een aantal simpele paden, waarover een rondje kan worden gelopen vanaf de sportvelden tot de kerk via het landelijk gebied en weer terug over de dijk. De bebouwing van dit landelijk ensemble is ingepakt in een groene rand van bomen en knotwilgen. De gebouwen staan in een cluster bijeen en vormen een kleine enclave. Er is rekening gehouden met vrij doorzicht vanuit de bestaande woningen.

Meer informatie over Land van Kwadijk?

Inschrijven nieuwsbrief

Of wilt u persoonlijk contact over dit plan? 

Belt u dan 072-5115373

50%
Inschrijven nieuwsbrief