ErfGoed Landelijk Bouwen

PLAN NIEUWST ERF KOEKANGE

Een ontwikkeling van ErfGoed Landelijk Bouwen 

Stand van Zaken

B+O Architecten LA4sale

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwst Erf in procedure

Het ontwerpbestemmingsplan voor het Nieuwst Erf ligt vanaf heden tot en met 20 december 2023 ter inzage. 


U kunt het plan online bekijken op de website Ruimtelijke Plannen of na het maken van een afspraak inzien op het gemeentehuis. Als u een afspraak wilt maken om het plan op het gemeentehuis in te zien, kunt u bellen naar 14 0528.


Als u wilt reageren op het ontwerpbestemmingsplan, kunt u tot en met 20 december schriftelijk of mondeling een reactie geven bij de gemeenteraad. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0528.

ErfGoed Landelijk Bouwen
ErfGoed Landelijk Bouwen

Woensdag 4 oktober inloopbijeenkomst Nieuwst Erf Koekange

Op 4 oktober 2023 organiseert ErfGoed Landelijk Bouwen van 19:00 - 20:30 een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van Koekange die geïnteresseerd zijn in de bouwplannen. Tijdens deze avond kunt u langskomen en vragen stellen over de plannen. Ook de gemeente de Wolden is hierbij aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis De Schakel in Koekange (Pr. Margrietlaan 1) in Koekange. Er is geen presentatie, u kunt vrij in en uitlopen tussen 19:00 en 20:30.


Datum:            4 oktober
Tijd:                 19:00 tot 20:30
Locatie:           Dorpshuis Koekange (Pr. Margrietlaan 1 Koekange)

ErfGoed Landelijk Bouwen
ErfGoed Landelijk Bouwen

Inschrijving mogelijk voor Nieuwst Erf

sept-2023

Het nieuwst erf bestaat uit 11 woningen te weten;

- 4 middenwoningen van €225.000,- von

- 2 hoekwoningen van €275.000,- von

- 4 halfvrijstaande woningen

- 1 vrijstaande woning

ErfGoed Landelijk Bouwen

Overeenkomst getekend voor 11 woningen Koekange

aug-2023

Wethouder Gerrie Hempen van gemeente de Wolden en Michiel Dekker van ErfGoed hebben de overeenkomst getekend voor de realisatie van 11 woningen in Koekange (Drenthe) genaamd Nieuwst Erf.


Hieronder een presentatie over dit erf.

ErfGoed Landelijk Bouwen
ErfGoed Landelijk Bouwen

Online presentatie

okt 2020

Doordat het de komende periode lastig zo niet onmogelijk is om met grote groepen bij elkaar te komen hebben we een presentatie van het aangepaste plan online gezet.


Druk op onderstaande link om de online presentatie te bekijken!


https://erf-goed.nl/online-presentatie-nieuwst-erf


Laat ons weten wat u van de plannen vindt!

ErfGoed Landelijk Bouwen

Het Principeverzoek

B+O Architecten heeft in mei 2018 namens de heer Inberg een principeverzoek bij de Gemeente De Wolden ingediend met het verzoek tot medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van een woonerf aan de Meester Harm Smeengeweg. 


Begin 2019 heeft de Gemeente besloten op voorwaarden mee te werken aan dit landelijke erf.  ErfGoed heeft samen met de Gemeente het plan, de verkaveling en de typologie van de woningen verder uitgewerkt.

ErfGoed Landelijk Bouwen

De locatie

Het plangebied  (oranje omlijnt)

Het plangebied  (oranje omlijnd)

 

ErfGoed Landelijk Bouwen

Het Nieuwe Erf en het Nieuwst Erf