Video Aspect Ratio: 16:9

Prinses op de Es

Een Drents erf aan de Ansener Es

www.erf-goed.nl

Prinses op de Es

Een Drents erf aan de Ansener Es

De laatste kavel 'De Es', is voor u al woonklaar gemaakt.

De Prinses is woonrijp gemaakt. 

De esticonplaten, de Drentse keitjes en gebakken klinkerverharding zijn aangelegd. 

Ook de hagen, bomen en grondspots zijn aangebracht. 

www.erf-goed.nl/prinses-op-de-es

Kavel De Es

Al Bouw en Woonrijp gemaakt

Een traditioneel boerenerf, maar met een moderne invulling

Dit geldt zowel voor de bebouwing als de buitenruimte, de ‘groene voet’ van het erf. De vrijstaande woningen zijn eigentijdse vertalingen van Saksische boerderijen. Kloeke kappen stralen een landelijk beeld uit, zoals de oude esdorpnederzettingen. Forse insnijdingen zorgen voor oases van licht in de woning. Elke woning krijgt een flinke privé tuin (vanaf 3.500 m2).
Ruimte voor en in uw tuin

Vrijheid in architectuur

De veiligheid van buren, de privacy van wonen in het landschap

Van de vier kavels, zijn er drie verkocht

Heeft u interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend haalbaarheidsonderzoek!

Download brochure 

bouwkavel De Es

 Beschikbaar

50%
Downloaden

Download hier de brochure van Woning De Es

Woning De Es wordt verkocht als bouwkavel zodat u de woning naar eigen inzicht kan (laten) ontwerpen. Kijkt u hier tegenop? Ook het ontwerp en de bouw kunnen we voor u uit handen nemen!

50%
Downloaden

Geef zelf invulling aan uw woning en tuin

Binnen de regels van het beeldkwaliteitsplan is er veel mogelijk, de mogelijkheden zijn onvoorstelbaar. Luxe en rijk of juist  eenvoudig en simpel. Voor u alleen samen, voor het hele gezin, hobby's zoals paarden, auto's; het past hier allemaal onder één dak. Laat u verrassen en neem contact met ons op!Sfeer van traditioneel boerenerfFlinke prive tuin vanaf 3500 m2Landelijke omgeving

Beeldkwaliteit

Het beeldkwaliteitsplan bevat de welstandscriteria voor de architectonische uitwerking van de nieuwe bebouwing en de inrichting van het erf. Het beeldkwaliteitsplan is een onderdeel van het bestemmingsplan en is leidend boven de bepalingen in het bestemmingsplan en welstandsnota en is een toetsingskader voor de binnenkomende bouwaanvragen.


Met vier nieuwe woningen één groen geheel te maken dat net als een boerenerf van vroeger een mooi landelijk ensemble vormt. Een ensemble waar het heerlijk en gezelligheid wonen is met de veiligheid van buren. Om ervoor te zorgen dat er een gebalanceerde eenheid tussen woningen is, worden er materialen en vormen met richtlijnen voorgeschreven. 

 

 

 

Landschap

De prinses ligt aan een kleine es (kamp). Met haar ensemble van woningen wordt een Drents erf met boerderij en schuren, misschien een bakhuisje en hooimijt, benaderd. Houtwallen geven het ritme van de verkaveling aan. Hagen voorzien de bebouwing van een ruime kraag, die weidegronden laten de bebouwing de ruimte om zichzelf te kunnen laten zien en het landschap niet te domineren.

 

 

 

Wonen rond een binnenerf en fraaie boomgaard

Het binnenerf is ongeveer 1.370m2 groot en is eigendom van de bewoners. De boomgaard beslaat circa 3.670 m2 en is toegankelijk voor de bewoners maar blijft eigendom van de eigenaar van woning De Kraal (4).

Interieurbeelden

Vrij om zelf de stijl van uw interieur te bepalen

U kunt kiezen om een sober casco op te zetten en de ruimte geleidelijk in te vullen, of alles in één keer bouwen en gebruiksklaar maken. U kunt mooie en pure eenvoudige invullingen en afwerkingen kiezen, of juist rijke en luxe.

Onderstaande beelden zijn ter inspiratie en geven slechts één van de vele mogelijkheden weer. 

Neem contact met ons op om de woonwensen te bespreken!Open structurenHoge ruimtes en vide'sLoftachtige sferen

Strak en modern

Overdekt genieten

Met de deuren open

Rustiek wonen in Ansen

U bent niet de eerste die uw oog op deze prachtige plek laat vallen! De eerste vermeldingen van het dorp gaan terug tot in de 10e eeuw. Ansen was toen minder dan een gehuchtje, gelegen aan een pad dat van het huidige buurdorp Ruinen naar Dwingeloo liep. Keuters verbouwden hun eten op de vruchtbare essen en stuurden hun schapen naar de heide.

Het pad loopt er nog steeds. Op de akkers wordt nog steeds geboerd en de schapen voelen zich altijd nog koning van de heide. Veel van het leven dat hier vroeger geleefd werd, is nog zichtbaar. In de Saksische boerderijen met hun zware rieten kappen, in het landschap om het dorpje heen. In de oude eiken, de vruchtbare essen en de zanderige schapenpaadjes die richting de schrale heide leiden. En niet te vergeten de grazige beekdalen verderop.

 De Ansener Es

 De Huiskamer te Ansen

Koningen van de heide

Toch heeft de tijd niet stilgestaan. In tegendeel! Boeren vertrokken, schoolden om, stedelingen kwamen en brachten nieuwe activiteiten mee. Er is meer diversiteit ontstaan. Toch is de eenheid tussen bebouwing en landschap grotendeels behouden gebleven. Sterker nog: vaak op initiatief van bewoners is deze kostbare basis behouden en versterkt. Bebouwing en landschap zijn daarmee uitgangspunt voor ontwikkeling geworden.