Informatieavond 5 april omwonenden Achter de Es te Enter
06 april 2018 

Informatieavond 5 april omwonenden Achter de Es te Enter

Op donderdag 5 april jl. heeft ErfGoed haar erfplannen gepresenteerd aan de direct omwonenden van de Achteresweg 4 in Enter. De bewoners zijn deze avond meegenomen in een  2 jarige ontwikkeling van agrarischerf naar woonerf. Samen met de gemeente en deskundigen van Het Oversticht is er in die periode toegewerkt naar een steeds beter plan.

Het agrarisch erf bestaat uit meer dan 6.000m2 agrarische gebouwen waardoor er volgens de ruimte voor ruimte regeling de mogelijkheid is om 7 woningen op het erf te realiseren.

ErfGoed streeft in al haar plannen naar een gedifferentieerd aanbod van prijsklassen en wil het liefst naast vrijstaande en half vrijstaande woningen ook bijvoorbeeld starters een woning bieden op zo’n mooie plek. Het eerste plan bestond daarom niet uit zeven woningen, maar uit zeven volumes, die we ‘opknipten’ in 11 gevarieerde woningen, waaronder ook 3 goedkope. Qua aantallen was dit echter toch teveel waardoor er nieuwe plannen zijn gemaakt en we uiteindelijk zijn uitgekomen op 6 woningen in 4 volumes, 2 vrijstaande 2 half vrijstaande en 2 tweeondereenkap woningen. Nog steeds een mooie mix en met een bescheiden voetprint, zeker ten opzichte van de huidige bebouwing (een reductie met bijna een factor zes!).

Door de compacte en zorgvuldig geclusterde opzet van volumes aan een gemeenschappelijke binnenruimte ontstaat een echt erf. Met een gezicht naar de Achteresweg en groene overgang naar het landschap van de Es. Een Enters Es Erf. In de komende periode zullen we in de architectuuruitwerking en het groen zoeken naar het zoveel mogelijk streekeigen maken van het erf, terwijl het ook in de eigen tijd past. Hiertoe worden een beeldkwaliteitsplan en een beplantingsplan opgesteld. Natuurlijk zal daarbij weer de deskundigheid van Het Oversticht en de gemeente van pas komen.

De reacties op het plan waren vrijwel allemaal erg positief. Er is een opmerking gemaakt dat de inrit naar het plan toe die nu op de Hambergerweg uitkomt. Er waren stemmen om deze zo te houden maar ook om het plan te ontsluiten op de Achteresweg. Hier wordt naar gekeken.

Na deze informatie avond worden de opmerkingen geevalueerd en besproken. Kort hierna zal het bestemmingsplan worden opgemaakt en in procedure gaan. Tijdens de ter inzage procedure organiseren we nogmaals een informatieavond voor iedereen in Enter en geintresseerden.

Team ErfGoed

ErfGoed Landelijk Bouwen

Impressie plan Achteresweg 4 Enter

ErfGoed Landelijk Bouwen

Verkavelingsplan Achteresweg 4 Enter

ErfGoed Landelijk Bouwen

Verkavelingsplan uitgezoomd – Achteresweg 4 Enter

De grote schuren op de Achteresweg 4 te Enter met uitzicht op de Enterse Es en het dorp Enter

Reactie plaatsen