Beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan Kerkenweide
08 juli 2024 

Beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan Kerkenweide

Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat de gemeenteraad van Wijchen het bestemmingsplan voor Kerkenweide op 29 februari jl. ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit betekent dat er geen zienswijzen (bezwaar) zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een belangrijke stap vooruit voor project Kerkenweide. We zijn verheugd dat de gemeenteraad zo positief over het plan is.

Beroep Aangetekend door Omwonenden

Helaas moeten we u ook op de hoogte brengen van een minder positieve ontwikkeling. Vorige week ontvingen we schriftelijk het beroepschrift namens drie omwonenden die alsnog beroep hebben aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Wat Betekent Dit voor U?

De vertraging is natuurlijk teleurstellend voor iedereen die betrokken is bij- en geïnteresseerd is in plan Kerkenweide. We begrijpen dat velen van u zich al aan het voorbereiden waren op de volgende stappen in het traject. Wij willen u verzekeren dat we alles in het werk zullen stellen om de vertraging tot een minimum te beperken. We verwachten eind van het jaar meer zicht te hebben op concrete vervolgstappen.

De komende periode zullen wij nauw samenwerken met alle betrokken partijen om het beroep te bestuderen. We zullen samen met de gemeente verweer indienen, waarna een zittingsdatum wordt geagendeerd voor behandeling bij de Raad van State. Na deze zitting volgt een uitspraak. Dit juridische proces zal naar verwachting een vertraging van ongeveer één jaar veroorzaken.

Wij waarderen uw geduld en begrip in deze situatie en danken u voor uw voortdurende interesse en steun voor het Kerkenweide-project.

Team ErfGoed