Onherroepelijk bestemmingsplan Ilper Tuin
07 juni 2023 
in Den Ilp

Onherroepelijk bestemmingsplan Ilper Tuin

Goed nieuws! Het bestemmingsplan van de Ilper Tuin is onherroepelijk! 

Dit betekent dat het plan doorgaat en dat wij zijn begonnen met de werkzaamheden om de Ilper Tuin gereed te maken voor de verkoop. la4sale

Het plan, hoe zat het ook alweer?
Gelegen tussen het Twiske en het Ilperveld en omringd door vaarbaar water ontwikkelt ErfGoed een landelijk en Waterlands woonerf genaamd Ilper Tuin, midden in Den Ilp - Landsmeer.

De Ilper Tuin is een kleinschalig woningbouwplan waarbij houthandel Sneek plaats maakt voor 47 woningen. Waar we begonnen met 33 duurdere woningen werden dit 39 beter betaalbare woningen. Op verzoek van de gemeente en politiek zijn er uiteindelijk nog 10 sociale woningen in het plan opgenomen waardoor het huidige woningbouwplan 47 woningen telt.
De 47 woningen bestaan uit 10 sociale woningen, 6 betaalbare rijwoningen, 8 seniorenappartementen, 18 halfvrijstaande woningen en 5 vrijstaande woningen. 

Bij de toewijzing van de woningen krijgen inwoners van Landsmeer voorrang, waarbij het achterlaten van een (betaalbare) woning in Landsmeer een extra voordeel is.

Bestemmingsplanprocedure en planaanpassing
Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan in november 2021 zijn er verschillende reacties (zienswijzen) ingediend afkomstig van direct belanghebbenden. Dit waren enkele omwonenden en bedrijven in nabijheid van het plan. Met de omwonenden en bedrijven zijn we om tafel gegaan om hun bezwaren in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot verschillende planaanpassingen waaronder het verplaatsen van het appartementencomplex naar de zuidzijde, het nemen van maatregelen om lichthinder te voorkomen (waaronder een knik in de weg en plaatsen bosschages) en geen commerciële activiteiten toe te staan bij de ligplaatsen.

Beroep bij Raad van State
Al deze aanpassingen hebben helaas niet geleid tot het direct onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Met een bedrijf gelegen ten zuiden van het plangebied hadden we geen overeenstemming bereikt. Dit bedrijf heeft beroep aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan omdat het vreesde dat de nieuwe bewoners van de Ilper Tuin hinder zullen ervaren van de activiteiten die het bedrijf uitvoert en dat dit tot klachten zal leiden met als gevolg dat het bedrijf beperkt kan worden in haar activiteiten.
Wij zijn met dit bedrijf in gesprek gegaan om te bekijken of het mogelijk zou zijn de bezwaren weg te nemen, helaas heeft dit overleg niet geleid tot overeenstemming.

Uitspraak Raad van State
Woensdag 26 april jl. was de zitting bij de Raad van State. Dit is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Zij heeft, na alle partijen te hebben gehoord, op 31 mei jl. uitspraak gedaan. De uitspraak luidt dat het betoog van het bedrijf niet slaagt en de Raad van State verklaart het beroep ongegrond. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Lees hier de hele uitspraak.

Inschrijvingen en verkoop
Goed nieuws dus! We gaan het plan uitwerken om de verkoop te kunnen opstarten. Hiervoor zullen we ons de komende tijd richten op de volgende werkzaamheden;
- Uitwerken van de woningontwerpen.
- Overleg voeren met de bouwkundig aannemer.
- Gereed maken aanvraag omgevingsvergunningen.
- Opstellen verkoopbrochures.
- Uitwerken inschrijfprocedure.

Wij verwachten niet eerder dan in het 4kwartaal van dit jaar meer informatie te kunnen geven. 

Tot zover,

Groeten,
Team ErfGoed

Albert Boogaard
Door

Albert Boogaard

op 07 Jun 2023

Top

Reactie plaatsen