2e informatie avond omwonenden Gorredijk
16 oktober 2018 

2e informatie avond omwonenden Gorredijk

ONTWIKKELING NIJE WIJKE

Woensdag 10 oktober jl. heeft ErfGoed samen met TWA Architecten de direct omwonenden van de voormalig locatie van De vries Kozijnen uitgenodigd voor de presentatie van de eerste conceptplannen op de voormalige locatie van Timmerfabriek De Vries Kozijnen.
Bauke Tuinstra van TWA Architecten nam de bewoners mee en gaf uitleg wat ‘echt’ fries is en welke structuur juist op deze locatie zou passen zoals een stratenpatroon parallel én haaks op de vaart. Ook qua Architectuur is er een doorkijk gegeven ter inspiratie. Moderne invullingen van Oude plaggenhutten, schuurwoningen maar ook meer stedelijke woningen.
Naast veel groen en water voorziet de ambitie ook in het realiseren van een energieneutrale wijk, waar mogelijk circulair en is er een focus op zorg, eenpersoonshuishoudens, (unieke) locatie eigen invullingen zoals wonen aan doorvaarbaar water. 

De bewoners
Tijdens de presentatie is de omwonenden gevraagd wat zij van het plan vinden. De algemene stemming was positief en er zijn verbeterpunten aangedragen die wij zullen onderzoeken. Hierbij lag vooral de focus op de afstand cq typologie woningen die nu zijn gesitueert tegen de bestaande woningen aan. Over de passantenhaven met horeca kwamen enkele kritische geluiden maar het meerendeel ziet dit als een verrijking voor het hele dorp.

Aan de hand van de input worden de plannen aangepast.

Team ErfGoed

www.erf-goed.nl

Planpresentatie voormalig terrein De Vries Kozijnen te Gorredijk

www.erf-goed.nl

Planpresentatie voormalig terrein De Vries Kozijnen te Gorredijk

www.erf-goed.nl

Planpresentatie voormalig terrein De Vries Kozijnen te Gorredijk

www.erf-goed.nl

Planpresentatie voormalig terrein De Vries Kozijnen te Gorredijk

www.erf-goed.nl

Planpresentatie voormalig terrein De Vries Kozijnen te Gorredijk

www.erf-goed.nl

Planpresentatie voormalig terrein De Vries Kozijnen te Gorredijk

Reactie plaatsen