Uitspraak Raad van State Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4
17 november 2021 

Uitspraak Raad van State Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4

Vandaag 17 november jl. heeft de Raad van State de uitspraak gepubliceerd inzake bestemmingsplan”Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4″.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de appellanten weliswaar belanghebbenden zijn maar heeft vervolgens alle aangevoerde beroepsgronden afgewezen.

Het bestemmingsplan is per direct onherroepelijk. Dit betekent dat Bouwbedrijf Homan de voorbereidingen voor de verkoop én realisatie zal oppakken.

 

 

UITSPRAAK

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart het beroep van [appellant] en anderen, voor zover gericht tegen het besluit van de raad van de gemeente Wierden van 10 december 2019 tot het niet vaststellen van een exploitatieplan, niet-ontvankelijk;

II.       verklaart het beroep van [appellant] en anderen, voor zover gericht tegen het besluit van de raad van de gemeente Wierden van 10 december 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4”, ongegrond;

III.      verklaart het beroep van [appellant] en anderen, voor zover gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Wierden van 10 december 2019 tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van vijf woningen en het plaatsen van een tijdelijk bouwbord, ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. J.TH. Drop en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.C. van Zuijlen, griffier.

Meer informatie over de uitspraak vindt u hier.