3e update Hoogloo - Eerste ontwerpen
19 april 2021 

3e update Hoogloo - Eerste ontwerpen

HET BESTEMMINGSPLAN ZANDZOOM 2019

Het bestemmingsplan  Zandzoom 2019 is in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiertegen is door een aantal partijen beroep aangetekend. Dit is 13 en 14 april jl. behandeld bij de Raad van State. De uitspraak verwachten wij medio juli/ augustus 2021.

Bij een positieve uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan er gestart worden met de bouw. Bij een minder positieve uitspraak moeten er bekeken worden welke onderdelen niet goed zijn en hoe dit gerepareerd kan worden.

GROENZUIDHEILOO – 165 exclusieve woningen

De ontwikkeling van Groenzuidheiloo is opgestart. We zijn begonnen om het verkavelingsplan op maat uit te werken zodat de wegen, ontsluiting, het openbaar groen en de woningen exact zijn ingetekend en passen.

Ook wordt er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bepaald de toetsingscriteria voor de ontwerpen van de woningen. Na goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan worden de ontwerpen uitgewerkt.

We verwachtend na de zomervakantie de eerste ontwerpen te kunnen laten zien.    

HOOGLOO – de Bosvilla’s en Kloosterwoningen

Aan de hand van het Beeldkwaliteitsplan heeft Brand Architecten een aantal voorlopige ontwerpen gemaakt. De voorlopige ontwerpen bestaan uit 4 bosvilla’s en (voor nu) 2 Kloosterwoningen.

 

 

De komende periode worden de ontwerpen verder uitgewerkt zodat de aanvraag omgevingsvergunning ingediend kan worden. Ook zullen de komende periode op zoek gaan naar een bouwkundige aannemer.

De planning voor Hoogloo;

Onderdeel Status
Civieltechnische tekeningen Gereed
Beeldkwaliteitsplan Gereed
Behandeling omgevingskamer in uitvoering
Ontwerpen woning in uitvoering
Aanvraag Omgevingsvergunning Jul-2021
Gunning aannemer Aug-2021
Start verkoop Sept-2021
Indicatie start bouwrijpmaken Jan-2022
Indicatie start bouw Febr-2022
Oplevering bestrating, wegen etc Dec-2022

Deze planning is met name bedoeld om u een beeld te geven waar we staan in het proces en welke stappen we de komende maanden doorlopen. De tijdslijnen zijn realistisch maar kunnen uitlopen.

De volgende nieuwsbrief gaan we in op de specificaties van de woningen.

Kijkt u op Groenzuidheiloo voor de laatste informatie.

Vriendelijke groet,
Team Groenzuidheiloo

Reactie plaatsen