Eerste verkenning ontwikkeling voormalig locatie De Vries te Gorredijk
26 april 2018 

Eerste verkenning ontwikkeling voormalig locatie De Vries te Gorredijk

Wensen van bewoners geïnventariseerd

Circa 65 omwonenden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van projectontwikkelaar ErfGoed om mee te denken over de bestemming van locatie De Vries Kozijnen. ErfGoed Landelijk Bouwen is eigenaar geworden van het terrein met een oppervlakte van 6,5 hectare, maar de invulling ervan moet vorm krijgen in overleg met gemeente en bewoners.

Op woensdag 25 april kwamen de omwonenden bij elkaar in een klaslokaal van de oude basisschool om in gesprek te gaan met elkaar en met de projectontwikkelaar. Annabel Thomas van Space and Matter leidde de avond.

Carola Roose, een van de pleitbezorgers voor een zorggroep op de locatie, vertelde over haar zorgbehoevende zoon. Zij en een groep andere ouders van zorgbehoevende kinderen zoeken een veilige woonlocatie voor hun kinderen in Gorredijk. Hiervoor zijn verschillende gesprekken gevoerd tussen ErfGoed en de zorggroep. Er is een intentie uitgesproken om op de plek van De Vries Kozijnen een zorgfunctie te ontwikkelen. Een luid applaus maakte helder dat de omwonenden hier erg enthousiast over waren.

Annabel Thomas stelde de aanwezigen een aantal vragen waar in groepjes over nagedacht kon worden. Vragen als ‘wat mag er vooral niet op de locatie komen’ (angst) en ‘wat moet er vooral wel op de locatie komen (droom). Ook werd gevraagd om ideeën die goed voor het plan, voor de buurt en vooral voor het dorp zouden zijn.

Aan het eind van de avond tekende zich een helder beeld af van wat er wel en niet gewenst is. Geen hoogbouw, geen overlast, geen nachtwerk, geen betonnen uitbreidingswijk en geen seriematigheid. Maar wel: zorgfunctie/begeleid wonen voor zorgbehoevenden, zorg voor ouderen, water in de wijk, groenbehoud en –uitbreiding, een haven en een restaurant.

Met deze uitkomsten gaat Space and Matter aan de slag. Het is de bedoeling dat er eind mei/ begin juni een visie is opgesteld en die te presenteren aan alle omwonenden en overige inwoners van Gorredijk.

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

woensdag 25 april 2018

Brainstormavond Jodocus Heeringastraat 3 Gorredijk

Liesbeth van Berkel
Door

Liesbeth van Berkel

op 27 Apr 2018

Dank voor het snelle verslag. En ik ben héél benieuwd naar het vervolg!

Reactie plaatsen