Nieuwsbrief gebied GROENZUIDHEILOO. Project: HOOGLOO
21 december 2020 

Nieuwsbrief gebied GROENZUIDHEILOO. Project: HOOGLOO

Beste geïnteresseerde,

U heeft zich ingeschreven op de nieuwsbrief voor het project HBM-West in het gebied GROENZUIDHEILOO, de mooiste locatie van de Zandzoom.

Hierbij informeren wij u over het project en wat er de komende periode staat te gebeuren. Dit is een indicatie en hoezeer we proberen hiermee reële verwachtingen te scheppen kan het voorkomen dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of bepaalde zaken anders lopen. Wij zullen u op de hoogte houden van de eventuele wijzigingen in de volgende nieuwsbrief.

Kijkt u snel op www.erf-goed.nl/hoogloo en laat u verrassen door de locatie, het plan en de uitwerking.

Over HBM-West

HOOGLOO, is de naam van de bosvilla’s op HBM-West. Hoogloo bestaat uit maximaal 8 bosvilla’s op een unieke locatie. Hiervoor is het verkavelingsplan én het beeldkwaliteitsplan opgesteld en is de civiele uitwerking is gestart. Ook hebben we een architect geselecteerd die de woningen zal ontwerpen de komende periode gaan we het volgende doen;

Definitieve afmetingen van de percelen én de civieltechnische uitwerking

Begin 2021 zijn de definitieve perceeloppervlakten bekend. De civieltechnisch uitwerking is gestart en deze tekeningen zijn onderwerp van gesprek met de technische mensen van de gemeente en de nutsbedrijven. Vraagstukken als verkeersveiligheid, onderhoud, materialisatie, eigendom en beheer worden dan behandeld.

De definitieve civiele tekeningen met de definitieve perceeloppervlakten dien als onderlegger voor onder andere de architect zodat iedereen vanaf dezelfde basistekening werkt.

Ook zal er een civiele aannemer geselecteerd worden die het plan bouw- en woonrijp zal maken aan de hand van deze tekeningen.

Het beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan is voorgelegd aan het kwaliteitsteam en met complimenten ontvangen. Er volgen nog enkele kleine aanpassingen en optimalisaties zodat we verwachten in januari een positief advies te ontvangen van het kwaliteitsteam.

Er zijn twee type woningen, 3 Kloosterhuizen en 4 Boshuizen.

Projectarchitect

Zodra er een positief advies van het kwaliteitsteam is kan het ontwerpen van de woningen starten. Brand BBA Architecten is gevraagd de woningen te ontwerpen. Meer informatie over deze architect vindt u HIER.

Het portfolio van Brand BBA Architecten sluit goed aan bij het beeldkwaliteitsplan en wij hebben hoge verwachtingen van de ontwerpen. Brand BBA Architecten werkt de woningen van schetsontwerp tot en met aanvraag omgevingsvergunning uit. Na de koop zijn er mogelijkheden om aanpassingen van de kopers te verrichten aan de woning mits deze aanpassingen voldoen aan de kaders van het beeldkwaliteitsplan.

De ontwerpen van de architect leggen we voor bij een selecte groep aannemers. We vragen hen een prijsopgave voor de bouw van deze woningen.

De calculatie van de aannemer duurt circa 10 weken waarna we de prijsopgaven vergelijken en bekijken welke partij de meest passende prijsopgave heeft gedaan. Daarna volgt de gunning. Na de gunning start de verkoop. Zodra een koper bekend is wordt deze uitgenodigd door de aannemer voor een gesprek om zijn individuele wensen kenbaar te maken.

Zodra alle kopers bekend zijn en hun gesprek met de aannemer hebben gehad zal de aannemer de materialen bestellen en zal de bouw starten, deze voorbereidingsperiode duurt meestal zo’n 3 maanden en de bouwtijd zal vermoedelijk circa 9 maanden bedragen.

Prijzen

Zodra de afmetingen van de percelen, de civiele tekeningen, de bouwprijzen definitief zijn én de omgevingsvergunningen zijn verleend worden de prijzen van de percelen en woningen vastgesteld en de koop- en aannemingsovereenkomsten opmaken. Hierna start de verkoop.

De Planning

OnderdeelStart maandGereed maand
Civieltechnische tekeningenDec-2020Mar-2021
BeeldkwaliteitsplanSept-2020Dec-2020
Behandeling omgevingskamerJan-2021
Ontwerpen woningJan-2021Febr-2021
OmgevingsvergunningApr-2021
Gunning aannemerApr-2021
Vaststelling prijzenApr-2021
Start verkoopMei-2021
Ruwe indicatie bouwrijpmakenJul-2021
Ruwe indicatie bouwSept-2021
Oplevering verhardingJun-2022

Deze planning is met name bedoeld om u een beeld te geven van waar we staan in het proces en welke stappen we de komende maanden doorlopen. De tijdslijnen zijn realistisch maar kunnen mogelijk uitlopen.

We hopen u hiermee in dit stadium een goed beeld te hebben gegeven over het proces. De volgende nieuwsbrief gaan we in op de ontwerpen van de woningen.

Kijkt u op https://www.erf-goed.nl/hoogloo en laat u verrassen door de locatie, het plan en de uitwerking.

Fijne kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling gewenst!
Team ErfGoed & HBM

Reactie plaatsen