Online presentatie plan Kerkenweide te Bergharen -
25 september 2020 

Online presentatie plan Kerkenweide te Bergharen -

Hierbij informeren wij u over wat er de komende periode staat te gebeuren. Dit alles is een indicatie, want hoezeer we ook proberen reële verwachtingen te scheppen, het kan voorkomen dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of bepaalde zaken anders lopen. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden.

Over Kerkenweide

Plan Kerkenweide behelst de ontwikkeling van 22 dorpse en landelijke woningen op een mooie en logische locatie in Bergharen. In het plan is veel aandacht besteed aan de twee aanliggende kerken en de zichtlijnen hierop, alsmede aan de uitzichten van de huidige omwonenden. Door de luchtige opzet van het plan, met brede bermen, weitjes en boomgaardjes en zelfs een hersteld oud kerkenpad, blijft de sfeer landelijk en houdt iedereen zoveel mogelijk ruimte om zich heen.

Het aangepaste plan
Op 4 maart jl. hebben we het plan voorgelegd aan de direct omwonenden. De reacties hierop hebben we verzameld en zoveel mogelijk verwerkt in een aangepast en verbeterd plan.

ErfGoed Landelijk Bouwen

Normaliter zou er dan een tweede informatieavond volgen, maar tot op heden is het nog niet toegestaan om met een grote groep mensen bij elkaar te komen. Om u toch te kunnen informeren over de laatste ontwikkelingen hebben wij een online presentatie gemaakt. Hieronder vindt u de link naar deze presentatie.

Link naar online presentatie

Onze werkzaamheden voor de komende periode zijn als volgt;

1)  Inventariseren woonwensen.
2)  Uitvoeren benodigde onderzoeken.
3)  Definitieve tekeningen maken van het totaalplanen deze afstemmen met de gemeente.
4)  Opstellen van het beeldkwaliteitsplan.

1-Inventariseren woonwensen

De link met het aangepaste plan delen wij met geheel Bergharen. Laat weten wat u van de plannen vindt! We hebben echt ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk opmerkingen van de eerste informatieavond te verwerken. We zijn daar naar eigen mening ook goed in geslaagd, maar we horen graag ook van u. Bent u geïnteresseerd om in dit plan te wonen? Laat dan ook weten wat u zoekt en welke wensen u heeft.
De reacties bespreken we met de gemeente waarna we waar mogelijk aanpassingen verwerken.

2-Uitvoeren onderzoeken
Bepaalde zaken moeten we nader onderzoeken, zoals de feitelijke staat van de locatie (inmeten) kwaliteit van de bodem, de bodemgesteldheid, verkeer en dergelijke. Deze onderzoeken zullen wij in gang zetten.

3-Definitieve tekeningen
Nadat we alle reacties hebben ontvangen en eventuele wijzigingen hebben doorgevoerd gaan we de plannen tot in detail uitwerken. De wegen, het groen, de erfgrenzen, riool en nutstrace’s worden uitgewerkt. Dit stemmen we af met de betrokken partijen. Hierna maken we de tekeningen definitief.

4-Het beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan geeft de kopers en omwonenden zekerheid en inzicht in waar de ontwerpen van de woningen aan moeten voldoen. In het beeldkwaliteitsplan staan de architectonische eisen en kaders voor de ontwerpen van de woningen. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals de vorm, sfeer, toe te passen materialen, uitstraling én samenhang. De aanvragen omgevingsvergunningen worden hier aan getoetst. Het beeldkwaliteitsplan zullen wij gaan opstellen.

De volgende nieuwsbrief gaan we in op de bestemmingsplanprocedure.

Wij hopen u hiermee voorlopige weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

Team ErfGoed & Van den Bosch Vastgoed

Han en Marijke vd Berg
Door

Han en Marijke vd Berg

op 28 Sep 2020

graag informatie over huurwoningen Kerkenweide Bergharen

Bram Wildeman
Door

Bram Wildeman

op 12 Nov 2020

Hebben grote belangstelling voor een woning op de Kerkenweide in Bergharen, evt. levensloopbestendig. Laten een - betaalbare (?) - woning in Batenburg achter.

Willem
Door

Willem

op 17 Nov 2020

Ben geïnteresseerd in een levensloopbestendige woning. Tzt graag meer informatie.

Gerard
Door

Gerard

op 19 Nov 2020

Heb interesse in de levensloop bestendige woningen. Wanneer mogelijk graag meer informatie .

Maik & Natasja Jansen
Door

Maik & Natasja Jansen

op 09 Dec 2020

Grote interesse in vrijstaande woning (nul-op-de-meter). Wij wonen nu in Horssen dus kennen de omgeving goed en zijn op zoek naar duurzaam wonen.

Leefbaarheidsgroep Bergharen
Door

Leefbaarheidsgroep Bergharen

op 01 Feb 2021

Wij zijn als Leefbaarheodsgroep Bergharen benieuwd hoe het met dit plan staat. Aan andere plannen in het dorp wordt voortvarend gewerkt. Erfgoed is voor zover wij na kunnen gaan al langere tijd niets meer vernomen.

Reactie plaatsen