Michiel Dekker
03/31/2017
0 min
0

Ontwerpbestemmingsplan Land van Kwadijk ter inzage

03/31/2017
0 min
0

Vanaf 31 maart ligt het aangepaste bestemmingsplan van Land van Kwadijk gedurende 6 weken ter inzage.

Ten opzichte van het voorontwerp is de grootste wijziging het laten vervallen van de meest zuidelijke lob van 4 woningen. Deze lob is geheel uit het plangebied gehaald en blijft  onbebouwd.

Ontwerpbestemmingsplan Land van Kwadijk

 

Hieronder een afbeelding van het concept uitwerkingsplan. Dit plan wordt nog nader uitgewerkt en waar mogelijk aangepast met bewoners, kopers en Gemeente.

Hieronder de nadere informatie over de publicatie.

Ontwerp bestemmingsplan Land van Kwadijk

Reacties
Categorieën