Overeenkomst getekend voor 44woningen
03 juli 2023 

Overeenkomst getekend voor 44woningen

Wethouder Marisa Kes en Michiel Dekker van ErfGoed Landelijk Bouwen hebben hun handtekeningen gezet onder de overeenkomst voor de bouw van 44 woningen in Kwadijk. De woningen worden gerealiseerd op het Land van Kwadijk, dat is gelegen achter de kerk in het lintdorp.

Van de 44 woningen zullen er tien voor starters zijn (plm. 250.00 euro). Verder worden er 15 betaalbare eengezinswoningen gebouwd, 6 halfvrijstaande- en 13 vrijstaande woningen. De toewijzing van de woningen zal geschieden met een voorrangsregel voor inwoners van Kwadijk.

Zodra alle benodigde onderzoeken zijn afgerond en het ontwerpbestemmingsplan is goedgekeurd wordt het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd. We proberen samen met de gemeente medio september het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt stellen wij een datum vast waarop er een inloopavond wordt georganiseerd voor het hele dorp en alle geïnteresseerd. Alle inwoners van Kwadijk krijgen dan de mogelijkheid om te laten weten wat zij van het plan vinden. Dit zullen we weer via een nieuwsbrief tijdig laten weten.

Vriendelijke groet,
Team ErfGoed 

 

Voetnoot;

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het project en behandelen wij wat er op hoofdlijn de komende periode staat te gebeuren. Alle informatie is een indicatie. Hoezeer we ook proberen reële verwachtingen te scheppen, het kan voorkomen dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of dat bepaalde zaken anders lopen. Wij houden u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. 

Reactie plaatsen