Update Ilpertuin; Zienswijzen tegen bestemmingsplan
06 september 2021 

Update Ilpertuin; Zienswijzen tegen bestemmingsplan

Over de ontwikkeling van Houthandel Sneek in Den Ilp

De ontwikkeling bestaat uit verschillende type woningen aan de westzijde van Den Ilp aan het water met zicht op het natuurgebied het Twiske. Pal gelegen aan de vaarroute bent u in enkele minuten in zowel het natuurgebied het Ilperveld of het Twiske.

In het plan is er veel aandacht uitgegaan naar de zichtlijnen de informele positionering van de woningen en de betaalbaarheid.

Wat is er allemaal gebeurd?

Op 26 februari 2019 hebben we een eerste informatieavond georganiseerd voor de direct omwonenden. Hier zijn verschillende varianten gepresenteerd. Het bleek vooral lastig te zijn om een beeld van de tekeningen te krijgen en er zijn kritische vragen gesteld over het appartementencomplex gesitueerd aan de zijde van Waterrijk. De voorkeur ging uit naar de variant ‘Grote Weide’ bestaande uit 39 woningen.

Op 15 mei 2019 hebben we op de tweede informatieavond de verder uitgewerkte gekozen variant gepresenteerd met vooral aandacht voor de situering en het volume/ hoogte van het appartementencomplex veranderd en een maquette laten zien.

Vervolgens hebben we verschillende aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan suggesties en wensen van omwonenden. Onder andere is op verzoek van enkele bewoners van Waterrijk het appartementencomplex naar de zuidzijde verplaatst, zijn de wegen verlegd (geknikt) en wordt een groot deel van het groen aan de noordzijde behouden.
We zijn in overleg met de gemeente gegaan over de uitwerking van het plan en hebben de verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in 10 starterswoningen met een maximale koopsom van €250.000,- von (prijspeil september 2020) waardoor het plan nu uit totaal 47 woningen bestaat.

Ook vinden zowel de Gemeente als ErfGoed het belangrijk dat er gebouwd wordt voor de lokale inwoners en jeugd. Daarom worden in ieder geval de sociale en goedkope woningen met voorrang toegewezen aan inwoners van Landsmeer.

Hierboven het laatste verkavelingsplan van 47 woningen

Stand van Zaken

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Den Ilp 14-16’ heeft vanaf 11 november 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Hierop zijn een 4-tal zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn reacties van belanghebbenden, personen die veelal in de direct omgeving wonen of bijvoorbeeld gronden in bezit hebben.

Er zijn een aantal praktische zienswijzen ingediend die in gaan op de specifieke zaken zoals bouwhoogte, vrees voor overlast en/ of klachten van nieuwe omwonenden, situering gebouwen en dergelijke. Ook is er één zienswijze ingediend namens 4 bewoners van Waterrijk. Deze situatie brengen we in beeld en we zullen bekijken of we hier iets aan kunnen doen.

Op dit moment zijn de laatste onderzoeken uitgevoerd en verwachten wij op korte termijn verder te kunnen met de procedure. Nadat de zienswijzen zijn beantwoord volgt vaststelling door de Gemeenteraad. Wij hopen op een start bouw in 2022.

Vervolgstappen

De komende periode zullen wij ons bezighouden met;

  • Het gereed maken van het bestemmingsplan
  • De uitwerking van de architectuur
  • Het zoeken we een bouwkundige aannemer
  • Sturen we online enquête inclusief inschrijflijst.

Dit nieuwsbericht is bedoeld om reële verwachtingen bij de geïnteresseerden te scheppen maar het komt vaak voor dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of bepaalde zaken anders lopen. Als er bijvoorbeeld beroep wordt ingediend zal dit tot circa 1 jaar vertraging leiden en circa 8% stijging van de bouwprijzen. Wij zullen u op de hoogte houden van de eventuele wijzigingen.

We hopen u hiermee in dit stadium een goed beeld te hebben gegeven over het komende verloop.

Team ErfGoed

Anja Brouwer
Door

Anja Brouwer

op 03 Oct 2022

Graag word ik geinformeerd over de ontwikkelingen van plan Ilpertuin te Den Ilp.

Michiel Dekker
Door

Michiel Dekker

op 28 Jun 2023

We hebben je ingeschreven op de nieuwsbrief. groet

Reactie plaatsen