Update Planontwikkeling Achter de Es
21 januari 2019 

Update Planontwikkeling Achter de Es

De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor het woningbouwplan aan de Achteresweg 4 heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen. Tegen het plan is één zienswijze ontvangen. Mediation met deze partij heeft helaas niet geleid tot enig zicht op een oplossing. Het is mogelijk, en dit verwachten wij ook, dat de procedure voor een wijzigingsplan hierdoor erg lang gaat worden Om enigszins grip op te krijgen op de planning, hebben wij een verzoek bij de gemeente Wierden ingediend om een andere procedure te volgen, namelijk een procedure die langs de gemeenteraad loopt. De raad zal hier eind januari een besluit in nemen.

Andere procedure

De nieuwe procedure gaat langs de gemeenteraad, hiervoor hebben wij het verzoek ingediend omdat bij de huidige procedure niet geheel uitgesloten kan worden dat er ook gebruik gemaakt wordt van andere bestemmingen dan alleen Wonen en Agrarisch. Ook de bestemmingen Tuin en Verkeer hebben wij opgenomen omdat wij met deze bestemmingen juist de landelijke kwaliteit in het plan blijven borgen.

Begin februari kunnen wij u hierover nader informeren. Indien u geïnteresseerd bent in het landschapsplan, dan kunt u ons een mail sturen. U ontvangt dan een digitale versie via de mail.

Team ErfGoed

Achteresweg 4 te Enter

www.erf-goed.nl

Reactie plaatsen