Update Tuindorp de Vries

Hoe is het ook alweer gegaan?
Naar aanleiding van de eerste informatieavond in 2018, waarin we samen met de direct omwonenden de ontwikkelingrediënten hebben onderzocht voor een woningbouwplan heeft ErfGoed in een tweede informatieavond een plan gepresenteerd bestaande uit meer dan 200 woningen met een passantenhaven, horeca en groen.  
De opmerkingen, reacties en suggesties die deze tweede informatieavond zijn gegeven hebben wij ter hand genomen en begin januari 2019 is er een aangepast plan ingediend (principeverzoek) bestaande uit 135 woningen met een passantenhaven, horeca en met meer groen dan in het eerste plan. 

De gemeente heeft destijds besloten het ingediende plan niet inhoudelijk te beoordelen maar vanuit haar zijde kaders en uitgangspunten mee te geven waaraan een woningbouwontwikkeling zou moeten voldoen.  Tevens vroeg zij meer informatie over de haalbaarheid van de passantenhaven.  

Plegt-Vos en Principeverzoek 
In juli 2020 hebben we met Plegt-Vos een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de voormalige De Vries Kozijnen locatie in Gorredijk te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Hiervoor is eind 2020 een aangepast principeverzoek ingediend voor een plan met als thema ‘Tuindorp’. Het wordt gemaakt voor verschillende doelgroepen en voorziet in de realisatie van circa 95 grondgebonden woningen, die inmiddels ook hiervoor zijn gereserveerd. Samen met Plegt-Vos waren we in overleg met de gemeente om de plannen verder uit te werken. 

Verkoop aan Plegt
Er is met de Gemeente overeenstemming over het plan en de voorwaarden, deze zijn verwerkt in de Anterieure Overeenkomst. Nu het verdere ontwikkeltraject beperkt wordt tot het doorlopen van de planologische procedure was het voor ons zaak zekerheid te bieden over de bouw van de woningen. 

Deze zekerheid is gegeven nu Plegt-Vos de voormalig De Vries Kozijnen locatie van ons overgenomen heeft. Plegt-Vos zal de verdere ontwikkeling ter hand nemen, er wordt hier een prachtige nieuwe woonwijk gerealiseerd.

Ook de gemeente Opsterland is enthousiast over het plan.

,,Wij willen graag dat er woonruimte is voor alle inwonersgroepen van onze gemeente, jong en oud. Mensen krijgen een kans om op een prachtige plek een huis te verwerven en er komt doorstroming op de krappe woningmarkt. Bovendien wordt een lelijke plek nu goed ingevuld. Voor Gorredijk is dit een fantastische ontwikkeling’’, vindt wethouder Anko Postma. (bron)

‘De Vrieswijck’
‘De Vrieswijck’ krijgt het karakter van een Tuindorp. Dat betekent: oog voor detail, veel groen en lommerrijke lanen. In het hart van het plan komt een waterpartij als centrale ontmoetingsplek.  De gemeente speelt een belangrijke rol bij het inrichten van de openbare ruimte. De huizen worden met een hoge duurzaamheidsambitie gerealiseerd.

Ga naar de projectwebsite van De VriesWijck

In april organiseert Plegt-Vos een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden , waar de plannen inhoudelijk worden toegelicht. Ook wordt het plan voorgelegd aan Plaatselijk Belang.