Verslag inloopbijeenkomst Land van Kwadijk
14 december 2023 

Verslag inloopbijeenkomst Land van Kwadijk

Op woensdag 13 december 2023 organiseerde ErfGoed een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan Land van Kwadijk in het fraaie kerkje in Kwadijk. Het plan omvat de bouw van 44 woningen in verschillende typen en prijsklassen op de agrarische gronden naast de basisschool en het kerkje. Het ontwerpbestemmingsplan voor het plan ligt sinds 29 november 2023 gedurende zes weken ter inzage.

De inloopbijeenkomst trok circa 100 belangstellenden en omwonenden, die zich lieten informeren over het plan, de woningtypen en de planning. Er was geen presentatie, de bezoekers konden vrij in- en uitlopen tussen 19:00 en 20:30 uur. Er waren medewerkers van ErfGoed, de Gemeente Edam-Volendam, de landschapsarchitect van LA4sale en de architect van ZVA aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

De meeste vragen gingen over de toewijzingsvoorwaarden voor de woningen, waarbij ErfGoed met voorrang toewijst aan inwoners van Kwadijk. Ook waren er veel vragen over de prijzen van de woningen, die variëren van ca. €260.000,- voor een starterswoning tot ca. €355.000,- voor een rijwoning of een benedenbovenwoning. De planning is om in het laatste  kwartaal van 2024 te starten met de eerste bouwwerkzaamheden.

Daarnaast waren er ook vragen van onder andere omwonenden die benieuwd waren naar de verdere uitwerking van het plan en dan met name de maatvoering. De verdere uitwerking en exacte maatvoering volgt de komende periode.

Verder waren er ook veel positieve reacties op het plan en de verstrekte informatie. De bezoekers waardeerden de dorpse en landelijke uitstraling van het plan, dat aansluit bij het karakter van Kwadijk. Ook vonden ze het prettig dat er verschillende woningtypen en prijsklassen zijn, die geschikt zijn voor diverse doelgroepen. Sommige bezoekers gaven aan interesse te hebben in een woning en zich te willen inschrijven voor de verkoop.

De inloopbijeenkomst was een geslaagde avond, waarbij ErfGoed en de gemeente veel nuttige informatie en feedback hebben gekregen van de potentiële kopers en de omwonenden. ErfGoed en de gemeente zullen de komende tijd verder werken aan de afronding van het bestemmingsplan en de voorbereiding van de verkoop.

Reactie plaatsen