Zienswijze plantontwikkeling Achteresweg 4
13 september 2018 

Zienswijze plantontwikkeling Achteresweg 4

Vanaf 11 juli lag het gewijzigde bestemmingsplan voor de locatie Achteresweg 4 in Enter voor de wettelijke termijn van zes weken  ter inzage. Inmiddels is deze termijn verlopen en is er één zienswijze ingediend.

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op de plaats van de agrarische opstallen een fraai landelijk woonerf te realiseren bestaande uit een zestal nieuwe woningen.  Op twee informatieavonden heeft ErfGoed de direct omwonenden meegenomen in deze ontwikkeling.

Vervolgens hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om te reageren op het nieuwe bestemmingsplan en hun bezwaren kenbaar te maken. Dat heeft één melding of ‘zienswijze’ opgeleverd. De gemeente is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de beantwoording hiervan.

Voor de planning heeft dit consequenties. Er moet gekeken worden of er argumenten in de zienswijze zijn die terecht zijn. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2019 onherroepelijk wordt. Daarna kan gestart worden met de sloop van de schuren en de bouw van de woningen.

Houd de site in de gaten of meld u aan voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft.

 

Reactie plaatsen