Behandeling bestemmingsplan Achteresweg 4 te Enter door Gemeenteraad
29 oktober 2019 

Behandeling bestemmingsplan Achteresweg 4 te Enter door Gemeenteraad

Goed nieuws voor de herontwikkeling van de Achteresweg 4 te Enter!

Het college van B&W van de Gemeente Wierden heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” gewijzigd vaststellen overeenkomstig tekening met ID-nummer NL.IMRO.0189.BP2018000024-VA01 van 15-10-2019.

Dit betekend dat in december het plan wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad met het verzoek dit vast te stellen. Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage, vermoedelijk tot medio februari 2020.

Direct nadat het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen de omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

We houden u op de hoogte.

groeten,

team ErfGoed

Achteresweg 4 Enter

 

Reactie plaatsen