circa 90 grondgebonden woningen De Vries Kozijnen terrein te Gorredijk
J. Heeringastraat Gorredijk
Michiel Dekker
J. Heeringastraat Gorredijk
04/18/2021
1 min
3

circa 90 grondgebonden woningen De Vries Kozijnen terrein te Gorredijk

04/18/2021
1 min
3

Het heeft even geduurd, maar we kunnen u een update geven over de ontwikkeling van het voormalige De Vries Kozijnen terrein.

Planvorming samen met de omwonenden
Naar aanleiding van de eerste informatieavond in 2018, waarin we samen met u de ontwikkel ingrediënten hebben onderzocht voor een woningbouwplan, heeft ErfGoed in een tweede informatieavond een plan gepresenteerd bestaande uit meer dan 200 woningen met een passantenhaven, horeca en groen.

De opmerkingen, reacties en suggesties die deze tweede informatieavond zijn gegeven, hebben wij ter hand genomen. Begin januari 2019 is er een plan voorgelegd aan de gemeente. Dit plan bevatte 135 woningen met een passantenhaven, horeca en het bevatte ook meer groen dan het eerste plan.

De gemeente heeft destijds besloten dit plan niet inhoudelijk te beoordelen, maar om kaders en uitgangspunten mee te geven waaraan een woningbouwontwikkeling moet voldoen.  Ook vroeg zij meer informatie over de haalbaarheid van de passantenhaven.

Plegt-Vos en gemeente
In juli 2020 hebben Plegt-Vos en Erfgoed Landelijk Bouwen een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de voormalige De Vries Kozijnen locatie in Gorredijk te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Vanuit deze samenwerking is eind 2020 een aangepast plan bij de gemeente ingediend, met als thema ‘Tuindorp’. Het wordt gemaakt voor verschillende doelgroepen en voorziet in de realisatie van circa 90 grondgebonden woningen Samen met Plegt-Vos zullen we de komende tijd in overleg met de gemeente de plannen verder uitwerken.

Verdere informatie
Het plan waar de gemeente achterstaat willen wij u toelichten en we zijn erg benieuwd naar wat u daarvan vindt. Wij denken u hierover nog voor de zomervakantie te informeren. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we nog niet aangeven op welke manier dat zal gaan gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Team ErfGoed

www.erf-goed.nl

Reacties
Categorieën