Nieuwsupdate Achteresweg 4, Enter
13 maart 2019 

Nieuwsupdate Achteresweg 4, Enter

Hierbij onze nieuwsupdate voor woningbouwplan Achter de Es,

Het bestemmingsplan heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen, hierop is één zienswijze ontvangen. Wij hebben een gesprek gehad met de indiener van de zienswijze om tot een oplossing te komen. Helaas is dit niet gelukt. Om grip te houden op de procedure en planning hebben wij een verzoek gedaan bij de gemeente Wierden voor het volgende van een andere procedure. Middels de Ruimte voor Ruimte regeling (met een wijzigingsbevoegdheid voor het Bestemmingplan) is enkel het gebruik van de bestemmingen Wonen en Agrarisch toegestaan. Ons plan kent ook de bestemmingen Tuin en Verkeer. Hier hebben wij voor gekozen om de kwaliteit van het plan te kunnen blijven borgen. Er kan nu geen discussie ontstaan over de bestemmingen en de inrichting daarvan. Alles hebben wij vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan en een landschapsplan, deze zijn ook onderdeel van de ruimtelijke procedure.

Het verzoek tot het volgen van een andere procedure is via de raadsvergadering van 29 januari als hamerstuk meegenomen en de raad is akkoord gegaan. Wij zijn ondertussen druk bezig geweest met de planvoorbereiding.  Inmiddels hebben wij alle stukken voor de ruimtelijke procedure en de woningen ingediend bij de gemeente. Dit zal wederom na beoordeling ter inzage worden gelegd. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Interesse in het landschapsplan? deze kunt u hier downloaden.

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van het nieuws? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief onderaan de website.

marcel de rooij
Door

marcel de rooij

op 10 Oct 2019

kun je een up dat geven aangaande de procedure, ik ben de wonning van Nijbroek aan het taxeren

Reactie plaatsen